Miten urheilusponsorointi verotus toimii käytännössä?

urheilusponsorointi

Urheilusponsorointi voi olla urheilijalle tai joukkueelle merkittävä taloudellinen apu. Sponsorointi mahdollistaa esimerkiksi täyden keskittymisen harjoitteluun, kun joukkueen tai urheilijan ei tarvitse keskittää energiaansa siihen, miten taloudellinen puoli järjestyy.

Sponsorointiin voi liittyä esimerkiksi urheiluvarusteita, -välineitä tai vaikkapa harjoituksiin tarvittavan tilan vuokraukseen liittyviä kuluja. Käytännössä kaikkea urheilussa koituvia kuluja tai hankintoja voidaan sponsoroida.

Sponsoritoiminnasta ei hyödy pelkästään urheilija, vaan myös itse sponsori. Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus saada lisää näkyvyyttä sponsoritoiminnan kautta.

Urheilusponsorointiin liittyy tiettyjä verotuksellisia asioita, joita tulisi olla tietoinen.

Sponsorointikustannukset vähennettävissä verotuksessa

Yritykset voivat vähentää sponsorointikustannukset verotuksessaan. Tätä varten sponsoroinnin tulee täyttää tietyt ehdot. Mikäli tällaiset kustannukset halutaan vähentää verotuksessa, tulee sponsoroinnin olla liiketoiminnan kuluja. Niinpä sponsoroinnin on tuotava liiketoiminnalle hyötyä. Tällaista hyötyä on esimerkiksi liiketoiminnan saama näkyvyys ja tätä kautta uusien asiakkaiden mahdollinen hankkiminen.

Sponsoroinnin tulee olla vastavuoroista. Tämä tarkoittaa, että yrityksen tulee vastavuoroisesti saaa sponsorointia vastaan jotain, kuten yrityksen mainontaa. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että sponsoroivan tahon logo tulee näkyville esimerkiksi joukkueen paitoihin tai vaikkapa jääkiekkokaukalon reunoille. Tästä syystä monissa otteluissa näkeekin usein paljonkin eri yritysten logoja.

Sponsorointisopimus tulee tehdä kirjallisena. Tällöin ilmenee selkeästi, että sponsorointi on vastikkeellista. Tämä tulee täyttyä, jotta kustannukset voidaan vähentää verotuksessa.

Mikäli sponsorointi ei ole vastavuoroista, kyseessä on tällöin lahjoitus, johon liittyy omat verotussääntönsä. Lahjoitukset eivät ole verotuksessä vähennyskelpoisia, tietyin edellytyksin. Pienestä lahjoituksesta voi saada verovähennyksen.

Verotus tulee yleisesti ottaen ottaa huomioon kaikessa, jossa liikkuu joko rahaa tai rahanarvosia hyödykkeitä. Verotus liittyy siis vahvasti myös esimerkiksi sometuloihin tai muihin saataviin tuloihin. Jos tuloja on tullut ei-verovapaalta nettikasinolta, tulot tulee ilmoittaa verottajalle. Kasinoiden luotettavuutta kannattaa mitata tukimalla top 10 parhaat nettikasinot -listaa. Pelitulojen ohella verottajalle tulisi ilmoittaa myös esimerkiks käsitöistä saadut tulot. Samoin verottajalle ilmoitetaan myös kryptovaluutoista saadut taloudelliset hyödyt.

Ohjeita urheilijalle tai joukkueelle

Urheilijan tulee ilmoittaa urheilusuorituksistaan saadut tulonsa eli palkintonsa verottajalle ansiotulona. Saatuja sponsorituloja voidaan pitää veronalaisena palkkana, urheilijan palkkiona, työkorvauksena tai muuna ansiotulona, jotka ovat veronalaista tuloa.

Jos taas saat yritykseltä tuotteita yhteistyön kautta, tavarat arvoistetaan niiden käypään arvoonsa. Mikäli tulo maksetaan valmennusrahastoon, et tarvitse verokorttia. Muussa tapauksessa tarvitset.

Mikäli urheilija vasta toivoo sponsoria, kannattaa lähteä miettimään, millaista tarvetta varten sponsoria haluaa. On hyvä miettiä omia tulevaisuuden tavoitteita ja sitä, miten mahdollinen sponsorointi voisi edesauttaa urheilijan uraa. Kannattaa miettiä jo valmiiksi, miten vastavuoroisuus voisi toteutua eli millä tavalla sponsoria saisi esille.

Sponsorin kanssa kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä. Näin sponsorikin on tietoinen tilanteesta ja siitä, mitä hyötyjä sponsorointi on tuonut. Sponsorointi toimii parhaiten, kun molemmat ovat ajan tasalla.

Urheilijan tai joukkueen on hyvä arvioida säännöllisesti sponsoroinnin tuloksia ja toimivuutta. Sponsorisuhde, joka toimii, kannattaa. Siinä molemmat osapuolet hyötyvät. Kun yhteistyö toimii, se saattaa poikia jatkossa joko uusia yhteistöitä eri kumppaneiden kanssa tai pidemmän yhteistyön saman sponsorin kanssa. Vakaa yhteistyö viestii vakautta myös muille ja potentiaaliset asiakkaat voivat kiinnostua myös sponsorista urheilijan ohella.

Miten urheilija löytää sponsorin?

Urheilijalle tai joukkueelle sponsorin saaminen voi olla hyvinkin toimintaa edistävää ja mahdollistavaa. Mikäli joukkue tai urheilija toivoo sponsoria, tulee ensinnäkin olla luonnollisesti näkyvillä. Näin mahdolliset sponsoriehdokkaat näkevät urheilutoimintaa mitä todennäköisimmin ja kiinnostuvat siitä.

Urheilijankin on hyvä rakentaa omaa brändiään eli sitä, miten on julkisuudessa. Tämä auttaa sponsoreita löytämään tietyn urheilijan ja päättämään, ketä alkaa sponsoroimaan. Sellaista urheilijaa tai joukkuetta, joka ei millään lailla ole esillä, on vaikea erottaa sen erityisemmpin.

Verkostoituminen on myös hyvin tärkeässä roolissa. Kannattaa ehdottomasti tutustua uusiin ihmisiin ja käydä eri tapahtumissa.

Mediahuomio saattaa houkutella joitain sponsoreita aktivoitumaan ja ottamaan yhteyttä. Siispä haastatteluiden antaminen voi olla hyödyksi myös tässä mielessä. Urheilutapahtumat ja erilaiset kilpailut ovat hyviä tilaisuuksia saada lisää näkyvyyttä. Näihin tapahtumiin osallistuu yleensä myös jonkin verran toimittajia, joten on mahdollisuus, että paikalla tulee olemaan haastattelu. Tämä korostuu varsinkin silloin, kun urheilija tai joukkue on päässyt kilpailussa kärkisijoille.